For Better Performance Please Use Chrome or Firefox Web Browser

Principle of Orchard Management

عنوان کتاب: مبانی مدیریت باغ درختان میوه( تالیف)

کد: 55

شابک: 5-16-8257-600-978

پدید آورنده: دکتر مهدیه غلامی

 

چکیده:

این کتاب راهنمای مختصری برای مدیریت بهتر تولید میوه ها به زبان ساده و با استفاده از تصویراست. در این کتاب تلاش کرده­ایم مبانی مهم میوه کاری و کاربرد آنها را بیان کنیم. کتاب شامل شش فصل است. در فصل اول میوه ها به زبان ساده معرفی شده اند و تولید میوه های مهم در ایران و سایر کشور ها مقایسه شده است. فصل دوم به طور علمی تر به شناخت و معرفی گل ها و میوه ها پرداخته است. در فصل سوم ساختار درختان میوه و فرایند های فیزیولوژیک موثر بر تولید میوه های با کیفیت شرح داده شده است. در فصل چهارم با مبانی احداث باغ شامل انتخاب زمین، اطلاعاتی درباره انتخاب گیاه، آشنایی با مفهوم نیاز سرمایی و روش­های گرده­افشانی و ... آَشنا خواهید شد. در فصل پنجم برنامه­های مدیریتی برای ثبات باروری یک باغ شرح داده شده است. در این فصل با روش­های مختلف مراقبت از باغ مانند هرس و تربیت صحیح درختان میوه و همین­طور کم­آبیاری تنظیم شده آشنا خواهید شد. فصل ششم نکات مهمی را درخصوص زمان برداشت و عملیات­های پس از برداشت به هدف حفظ کیفیت میوه بیان می­کند.

سال: 
1396
Books
ماه: 
Fall
نوع: 
Books
Year: 
1396

تحت نظارت وف بومی

Principle of Orchard Management | دکتر مهدیه غلامی

خطا

The website encountered an unexpected error. Please try again later.

تحت نظارت وف بومی